Zarząd:

Kim jest broker?

Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym doradcą i pośrednikiem ubezpieczeniowym, niezwiązanym z żadnym towarzystwem ani zakładem ubezpieczeniowym. Wolność od zobowiązań pozwala Brokerom pracować ściśle w interesie Klienta poszukującego właściwej ochrony ubezpieczeniowej. Zadaniem brokera jest analiza potrzeb Klienta, a następnie zebranie ofert najwłaściwszych zarówno pod względem zakresu ubezpieczenia, jak i ceny. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Broker ma obowiązek udzielić porady na piśmie (tzw. rekomendacja brokerska) w oparciu o rzetelną analizę zebranych ofert oraz uzasadnić, również pisemnie, rekomendację danej oferty.

Najważniejsze korzyści dla Państwa:

• optymalizacja ochrony ubezpieczeniowej

• kompetentna i profesjonalna obsługa

• zastosowanie niestandardowych rozwiązań dostosowanych do potrzeb

• oszczędność czasu

• redukcja kosztów

• profesjonalne doradztwo prawno-ubezpieczeniowe

• dostęp do aktualnych informacji o rynku ubezpieczeniowym

• merytoryczna pomoc w dochodzeniu odszkodowań

Nasze usługi są dla Państwa BEZPŁATNE

(płatności reguluje Ubezpieczyciel w ramach standardowej składki - tak nakazuje USTAWA).

Nasza oferta obejmuje świadczenie usług serwisu brokerskiego w ramach następującego zakresu produktów ubezpieczeniowych:

od ognia i innych zdarzeń losowych
 • od wszystkich ryzyk
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • szyb od stłuczenia
 • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 • maszyn budowlanych
 • maszyn od awarii
 • maszyn od szkód elektrycznych
 • mienia w transporcie (CARGO) krajowym i międzynarodowym
 • utraty zysku itd.
 • OC deliktowej i kontraktowej w związku z posiadanym mieniem oraz prowadzoną działalnością
  OC zawodowej
  OC za produkt
 • OC za szkody powstałe w następstwie awarii, niewłaściwego działania oraz niewłaściwej eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
 • OC za szkody w rzeczach ruchomych stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego
 • OC za szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego
 • OC za szkody, które wystąpiły po wykonaniu i przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy wynikłe z ich wadliwego wykonania
 • OC za szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego z prawem regresu
 • OC, AC, NNW, Assistance, ochrony prawnej, utraty wartości, w tym również ubezpieczenia maszyn rolniczych
  ubezpieczenia grupowe na Życie
 • ubezpieczenia zdrowotne itd.
 • ubezpieczenia kosztów leczenia
 • ubezpieczenia NNW
 • gwarancje przetargowe
 • gwarancje zwrotu zaliczki
 • gwarancje należytego wykonania kontraktu
 • gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek
 • Kariera – dołącz do nas

  Największą kapitałem naszej firmy jest zespół pracowników. Nasz sukces jest ściśle związany z ich kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem.

  Zależy nam na tworzeniu przyjaznej atmosfery pracy. Dlatego rozwinięte predyspozycje do pracy zespołowej są dla nas równie istotne, co merytoryczne przygotowanie do wykonywania obowiązków.

  Z naszej strony gwarantujemy otwartość na pracownika, gotowość do współpracy i szansę na rozwój zawodowy i osobisty. Liczymy na inicjatywę pracowników i stwarzamy im przestrzeń do realizowania własnych pomysłów i planów.

  Po pracy tworzymy grupę ludzi, którzy dobrze czują się we własnym towarzystwie, często wspólnie realizując prywatne zainteresowania i pasje.

  Poszukiwany:
  Broker ubezpieczeniowy

  Miejsce pracy: Warszawa, Gdańsk, Łódź, Poznań.

  Dołącz do naszego zespołu.


  Poszukiwany: Asystent brokera ubezpieczeniowego

  Miejsce pracy: Poznań, Warszawa, Łódź, Gdańsk.

  Województwo: Wielkopolskie, Mazowieckie, Łódzkie, Pomorskie

  Dołącz do naszego zespołu.


  Poszukiwany: Specjalista
  ds. Telemarketingu

  Miejsce pracy: Warszawa

  Dołącz do naszego zespołu.


  Zapraszamy do kontaktu

  Napisz, zadzwoń, spotkajmy się

  kancelaria@ubezpiecz.eu
  +48 608 003 003
  ul. Zagójska 9, 04-160 Warszawa